Ağır Ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere ceza hukuku alanına giren konularda bilgisi bulunan ve ceza hukuku uygulamasını özümsemiş avukat olarak tanımlanabilir. Özelliklede Ankara’da Ağır Ceza avukatı sanık ya da şüpheliler bakımından, kolluk kuvvetlerinde, savcılıkta ve mahkemede sanık ya da şüphelinin temsil edilerek haklarının korunmasını üstlenmektedir. Katılan veya mağdur bakımından ise soruşturma veya kovuşturmanın yürütüldüğü esnada mağdurun suç duyurusuna dair dilekçenin hazırlanması, soruşturma veya kovuşturma işlemlerinin takibinin sağlanması, katılan veya mağdurun kolluk güçleri, savcılık makamı ve mahkemede temsilinin sağlanması görevlerini yüklenmektedir.

Ceza Davalarının Süreçleri

Suç; hukuk tarafından yapılması yasak olan, yapıldığındaysa devlet tarafından güvenlik tedbiri ya da ceza gibi bir yaptırım ile karşı karşıya kalınan fiilleri ifade eder. Ceza yargılama süreciyse iki kademeden oluşur. Bu süreçler soruşturma ve kovuşturma olarak adlandırılmaktadır ve birbirlerinin devamı niteliğindedirler. Suç işlemiş olma olasılığının polis, jandarma ya da savcılık tarafından öğrenilmesiyle birlikte hazırlanan iddianamenin mahkemece kabulüne dek geçen süreye soruşturma, iddianamenin kabul edilmesinden mahkeme tarafından hüküm verilene dek geçen süreye ise kovuşturma denilmektedir.

Soruşturma konusu suçun işlendiğine yönelik yeterli şüphe nedenleri ve delil bulunuyorsa, Cumhuriyet Savcısı bir iddianame hazırlayarak asliye ya da ağır ceza mahkemesi nezdinde dava açar. İddianamede, sanığın suçlandığı fiil ve geçerli kanun maddesi belirtilerek yargılanması talep edilir.

Dava sürecinin başlatılması, duruşma ve cezai neticeler adına alanında uzman bir ceza avukatı tercih edilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda sizlerde ceza hukukuna tamamen hakim bir avukat arıyorsanız celt.av.tr sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Tecrübeli Ceza Avukatlarının Ceza Davalarında Etkileri

Bireyin kendisine isnat edilmiş olan suçun soruşturma aşamasından, kovuşturma ve temyiz süreçlerine dek ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ile çalışması oldukça yararlıdır. Fakat birçok avukatın sıklıkla tercih ettiği uzman ceza avukat ibaresi genel olarak yanlış lanse edilmektedir. Çünkü bir avukatın iyi bir avukat olarak değerlendirilebilmesi için yalnızca ceza hukuku alanında değil hukukun tüm alanlarında da yeterli bir birikim ve uzmanlığa sahip olması gerekir.

Ayrıca ceza davalarında yalnızca ceza hukukunun geçerli olduğunu düşünmek de doğru değildir. Bu doğrultuda ceza yargılamaları için Ceza Usul Hukukuna, anayasal hükümlere ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine hakim olan avukatlara başvurulmasında yarar vardır.

Ceza davalarında, henüz şikayet aşamasındayken kusursuz bir dilekçe hazırlanabilmesi hayati önem taşır. Çünkü şikayet dilekçesinde eksiklikler olması halinde savcılık makamı takipsizlik kararı alabilmektedir. Bu durum ise müştekilerin ciddi hak kayıpları yaşamalarına sebep olabilmektedir. Yine kovuşturma sürecinde sanık hakkında beraat kararının alınabilmesi veya suçun varlığı madden ortada ise en alt limitten ceza alması yalnızca mevzuata tam olarak hakim bir avukat yardımı ile gerçekleşebilmektedir.

Her ne kadar günlük yaşamda kullanım rahatlığı sebebiyle ceza avukatı ifadesi kullanılıyor olsa da doğru ifadesi ceza hukuku alanında tecrübe sahibi avukattır. Türk hukukunda bir branşlama bulunmamaktadır. Aslında en iyi ceza avukatı müvekkiliyle sağlıklı iletişim kurabilen, ceza hukuku alanında gerek pratik gerekse teorik bilgisi yüksek seviyede olan ve müvekkiline gerekli güveni veren avukattır. Ceza davaları için bir avukat ile anlaşma gerçekleştirmeden önce mutlaka yüz yüze görüşme yapılması gerekir.

Tüm bunlara ilaveten tecrübeli bir ceza avukatı yalnızca temel hak ve özgürlüklere gerçekleştirilen yanlış müdahaleleri önlemekle kalmaz hukuk devletinin gelişimine de oldukça katkı sağlar. Siz de Av. Samet Celt gibi mevzuata tamamıyla hakim ve tecrübeli bir avukat ile çalışarak ceza hukukuyla alakalı davalarınızda hem en etkili hem de en hızlı çözümlere ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir